Logotype
Varukorg

Konsument

Servicebolaget Nord AB är anslutna till eio, Elektriska Installatörorganisationen. Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingade. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se


Samarbetspartners
Servicebolaget Nord AB Midgårdsvägen 24
973 34  Luleå
Sverige
Kontakt E-post:
Webb: www.sbl.nu
Telefon: 0920-22 91 50
Nyhetsbrev