La Minerva


La Minerva är en italiensk tillverkare av maskinell utrustning för butiker, restauranger och slakterier. Genomtänkta konstruktioner och mycket hög kvalitet i material och utförande är utmärkande för produkterna. Välkomna att kontakta någon av våra säljare för prisuppgifter eller andra frågor som rör produkterna!