Logotype
Varukorg

Kvalitets- och miljöarbeten löper som en röd tråd genom allt vi gör i Servicebolaget Nord AB

Servicebolaget Nord AB är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Vår verksamhetsstyrning baseras på ISO 9001 samt ISO 14001 och därför är våra policys för kvalitet och miljö centrala i vårt arbete.

Kvalitet ISO 9001

Att vi erbjuder en hög kvalitativ service till våra kunder är ett av våra viktigaste mål. Vi säkerställer att varje medarbetare inte bara utför sitt arbete på ett korrekt sätt, utan även på rätt tid, plats och till rätt kvalitet. Utförande skall kontinuerligt utvecklas och ske med förbättring. 


Miljö ISO 14001

Servicebolaget Nord AB tillämpar befintlig miljölagstiftning samt integrerar miljö-frågor i hela verksamheten (storkök, pump, dryck, vitvaror samt butik) där transporter identifierats som betydande miljöaspekt. Detta för att aktivt bidra till en ständig förbättring samt förhindra föroreningar. Så väl lokalt som globalt. 


Samarbetspartners
Servicebolaget Nord AB Midgårdsvägen 24
973 34  Luleå
Sverige
Kontakt E-post:
Webb: www.sbl.nu
Telefon: 0920-22 91 50
Nyhetsbrev