Certifieringar


Kvalitets- och miljötänk
För att Servicebolaget Nord AB fortsättningsvis ska vara en kvalitetsledande och hållbar leverantör, installatör och servicepartner av restaurang- och storköksutrustning, kafé- och dryckesanläggningar, kyl- och pumpservice, tvätt, disk- och desinfektionsutrustning behöver vi tänka hållbarhet i allt vi gör. Vårt arbete präglas av miljöhänsyn vilket innebär att vi arbetar med kvalitetshöjande insatser i hela företaget. 

Certifikat Servicebolaget Nord AB ISO 9001 14001 en 2023-01-17

ISO 9001 Kvalitetscertifiering Ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
visar att vi tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar.

ISO 14001 Miljöcertifiering Ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 visar att
vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan i hela företagets processer, produkter och tjänster.


Köldmedier: Installations certifiering C1522

Köldmedier 
Installations certifiering C1522 ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Läs mer här

ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.
ID06 - kort på arbetsplatsen 
ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Läs mer här