Certifieringar


Kvalitets- och miljötänk
För att Servicebolaget Nord AB fortsättningsvis ska vara en kvalitetsledande och hållbar leverantör, installatör och servicepartner av restaurang- och storköksutrustning, kaffe- och dryckesanläggning, vitvaror och tvättstugeutrustningar behöver vi tänka hållbarhet i allt vi gör. Vårt arbete präglas av miljöhänsyn vilket innebär att vi arbetar med kvalitetshöjande insatser i hela företaget.

ISO 9001 Kvalitetscertifiering
Ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 visar att vi tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar. Läs mer här

ISO 14001 Miljöcertifiering
Ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 visar att vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan i hela företagets processer, produkter och tjänster. Läs mer här

Köldmedier
Installations certifiering C1522 ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Läs mer här

ID06 - kort på arbetsplatsen
ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Läs mer här
Certifieringslogotyper - Kvalitets- och miljöcertifiering ISO9001 och ISO14401, Företagscertifiering C1522, ID06