Servicebolaget Nord AB

Service och felanmälan företag och konsumenter - Servicebolaget Nord AB

Behöver du beställa service eller göra en felanmälan för din produkt? 
Vi på Electrolux Home i Luleå och Servicebolaget Nord AB vill självklart hjälpa dig, vare sig du vill boka servicetekniker eller få rådgivning! 

1) Välj först vilket av de fyra alternativ som dit ärende gäller.
2) Fyll sedan i formuläret för service och felanmälan.
3) Skicka iväg din anmälan.
Vi tar sedan hand om ditt ärende i turordning. 

Se om du kan åtgärda felet själv

Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. I din bruksanvisning finns en tabell som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. 

Alla produkter som säljs på Electrolux Home har svensk produktmanual.
Önskas en kopia går det att ladda ner här.