Torkmedel


Genom att använda torkmedel i diskprocessen får du en god avrinning och en snabb och fläckfri självtorkning av ditt diskgods.