Korvgubben


 Korvgubbens Restauranger
Servicebolagets inlogg för Korvgubbens Restauranger
Inloggning 

Servicebolagets inlogg för
Korvgubbens Restauranger.Bilden är från Korvgubbens Restaurang på Storheden i Luleå.
Korvgubben har ytterligare tre restauranger i Luleå och en i Skelefteå.