Electrolux Centrala Bygg

Electrolux Centrala Bygg är Electrolux Hemprodukters säljorganisation för försäljning av vitvaror och närliggande tjänster till bygg- och fastighetsbolag i Sverige. 

Electrolux Centrala Bygg, Luleå Bild Jens Bäckström - Eurobild