Rational


Servicebolaget Nord AB är RATIONAL Premium Partner och uppfyller samtliga krav på kvalitet, fackkunskaper och tjänsteutbud för produkter och tjänster från RATIONAL när det gäller kök. Välkomna att kontakta någon av våra säljare för prisuppgifter eller andra frågor som rör produkterna!