Rekal


Sedan 1987 har Rekal försett professionella användare inom storkök, restauranger, hotell och sjukvårdssektorn med rengörings- och desinfektionssystem. Välkomna att kontakta någon av våra säljare för prisuppgifter eller andra frågor som rör produkterna!