Rekal

Sedan 1987 har Rekal försett professionella användare inom storkök, restauranger, hotell och sjukvårdssektorn med rengörings- och desinfektionssystem.